Bild på Niklas Ohlsson

"Den osteopatiska medicinen skapar balans och hjälper kroppen att läka"

Osteopati

Vad är osteopati?

”Osteopathy is a system of medicine that emphasizes the theory that the body can make its own remedies, given normal structural relationships, environmental conditions, and nutrition. It differs from allopathy primarily in its greater attention to body mechanics and manipulative methods in diagnosis and therapy.”
World Health Organization (WHO)

Osteopatin grundades 1874 av den amerikanska läkaren Andrew Taylor Still(1828- 1917) i Kirksville USA. Under dessa 140 åren har Osteopatin växt i hela världen och omfattar mer än 100 000 praktiserande osteopater. Osteopatin är den äldsta manuella behandlingsformen jämfört med Kiropraktiken och Naprapatin. Dessa två behandlingsformer har dessutom en del av sina rötter från Osteopatin.

1917 kom Osteopatin till Europa och England, ditförd av John Martin Littlejohn (1865-1947). Därefter spreds Osteopatin till övriga Europa och till Sverige på 1990- talet.
Osteopatin grundar sig i vetenskapligt tänkande i dess applicerande av de fyra osteopatiska grundprinciperna:

1: Kroppen är en enhet
2: Struktur och Funktion är Intimt Relaterade till Varandra
3: Kroppen Besitter Självreglerande och Självläkande Mekanismer
4: Rationell Behandling Baseras på Förståelsen och Tillämpandet av Dessa Grundläggande

Principer

Osteopatisk medicin har ett primärt mål att säkerställa god funktion mellan kroppens olika strukturella komponenter och på så sätt främja god hälsa. Besvär som uppstår i kroppens rörelseapparat diagnostiseras och behandlas enligt föregående principer.

Vid osteopatisk behandling använder man sina händer för att diagnosticera och behandla somatisk dysfunktion. Osteopaten jobbar då med observation, palpation, passiva- och aktiva tester samt andra specifika tester för att hitta den bakomliggande orsaken till problemet. Därefter väljs lämplig behandlingsteknik som adresseras mot valda strukturer och på så sätt skapas balans i kroppen så optimal hälsa kan uppnås.

bild

Stimulering / IMS

...

Inlägg

bild

Varför Formthotics?
Med Formthotics fotinlägg undgår du för stor rotation i fötter och ben, och reducerar därmed risker för skada och smärta, som kan fortplanta sig långt upp i kroppen. Har positiva effekter på hälsmärta, ömma fötter, främre underbensrotation, inåtrotation av underbenet, knäsmärta, inåtrotation av låret, höftsmärta, muskulär obalans i bäckenregionen, ländryggsmärta, smärta i ryggen.

När Formthotics?

Formthotics kan användas både som förebyggande och behandlande. ofta är vi inte skapta med ett "perfekt" fotvalv och behöver då få rätt stöttning för att inte fel belasta knä och rygg. Inläggen är sedan flyttbara mellan olika skor och kan med fördel användas dagligen. JL Fysiocenter har under ledning av sjukgymnast Jesper Lindgren utfört en stor undersökning på företag angående inläggens effekt. Resultatet av denna undersökning kan man få ifrån JL Fysiocenter. bobsop.lamula.pe
Anställda som står och går till stor del av sin arbetstid har utvärderat effekten av att ha formgjutna inlägg i sina skor. Man har bl.a upplevt mindre trötthet i fötter ben och rygg, minskad smärta, mindre ömma fötter samt att det upplevs skonsamt för knäna.

Formthotics inlägg har god effekt mot följande tillstånd:

Hälsporre
Plattfot
Högt fotvalv
Överpronation
Mortons Syndrom (nervinklämning i framfoten)
Hallux Valgus
Knäproblem
Höftproblem

Ett besök

bild

Som nypatient börjar behandlingen med en grundläggande anamnes, vid denna utfrågning ställs den självklara frågan: Vad kan jag hjälpa dig med? Utöver detta ställs frågor kring uppkomst, när, var, hur? Vilken typ av smärta och vilket smärtmönster. Problemets utveckling, vad förvärrar? Vad förbättrar?

I samband med anamnesen ställs kompletterande frågor i förhållande till de svar du som patient ger.

Att jobba osteopatiskt med människan och de dysfunktioner som drabbar henne kräver att man ser till att behandla hela personen och inte bara symtomen. Initialt utförs en generell osteopatisk examination(GOE) avseende biotyp, kroppshållning, kön och ålder. I samband med detta utförs funktionella rörelser, samt aktiva- och passiva tester för att börja rikta in sig mot den presenterade dysfunktionen. Därefter använder sig osteopaten av ortopediska-, neurologiska- och/ eller osteopatiska tester för att komma fram till en lokal vävnadsspecifik diagnos, vilken bör finnas med i ICD-10 kodsystemet. Vid detta läge behandlas dysfunktionen lokalt, segmentellt och globalt. Här väljer osteopaten lämplig teknik/ tekniker som han anser ge bäst resultat för patienten i förhållande till de svar och fynd som framkommit vid anamnes, undersökning och tester.

Osteopatiskt finns det en stor mängd med behandlingstekniker som osteopaten kan välja mellan för att få det allra bästa behandlingsresultatet
Mobilisering med Impuls, HVT (High Velocity Thrust)
Snabba, lätta och specifika rörelser som ska återställa en normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Tekniken används exempelvis vid behandling av nacke, bröst- och ländrygg. Rörligheten ökar och smärtan lindras.

Artikulering/Mobilisering
En mer rytmisk teknik utan snabba rörelser. Syftet är att stretcha leder och ligament för att göra dem smidiga. Cirkulationen ökar i muskler, bindväv och lymfsystemet runt leden. Detta har en inflammationshämmande och smärtreducerande effekt.

MET (Muscel Energy Technique)
Osteopaten placerar en eller flera leder i specifika positioner och patienten får hålla emot med ett konstant
tryck. Tekniken används för att förlänga och stärka muskler samt att öka ledens rörlighet.

Kraniell behandling
Kraniell osteopati eller IVM (Involontary Movement) är en subtil form av behandling för att lösa upp spänningar i kroppen inklusive huvudet. Den används bl.a vid behandling av bihålebesvär, trötthet, nackbesvär, sömnsvårigheter och stress. 

Visceral behandling
Motverkar obalanser och nedsatt rörlighet mellan organ. Genom att öka organens rörlighet kan man också påverka nerverna och rörligheten i ryggraden, som i sin tur minskar eventuell smärta. Tekniken används ofta för att motverka matsmältningsproblem, förstoppning, diarré, inkontinens, menssmärtor, infertilitet och huvudvärk.

BLT (Balanced Ligamentous Tension)
Genom att varsamt placera en smärtande led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskler att självmant slappna av. Därmed brukar smärtan avta och behandlingen återställer leden i dess optimala läge.

Body Adjustment
En undersökningsrutin och behandlingsform där man med rytmiskt roterande rörelser går igenom kroppens alla delar. Patientens hållning är ofta i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig för att lugna spända områden. Förbättrad cirkulation och återställande av rörlighet är centralt.

(Text hämtad från Osteopatförbundet)

Vid allt typ av bokning var vänlig ring eller maila: 0707 94 44 43 , niklas@lillemansmassage.com

Anmäl dig som ny kund här!

Hitta Lillemans Osteopati

Malmö Arena

Arenagatan 15, 215 32 Malmö

karta