Bild på Niklas Ohlsson

"Den osteopatiska medicinen skapar balans och hjälper kroppen att läka"

Osteopati

Vad är osteopati?

”Osteopathy is a system of medicine that emphasizes the theory that the body can make its own remedies, given normal structural relationships, environmental conditions, and nutrition. It differs from allopathy primarily in its greater attention to body mechanics and manipulative methods in diagnosis and therapy.”
World Health Organization (WHO)

Osteopatin grundades 1874 av den amerikanska läkaren Andrew Taylor Still(1828- 1917) i Kirksville USA. Under dessa 140 åren har Osteopatin växt i hela världen och omfattar mer än 100 000 praktiserande osteopater. Osteopatin är den äldsta manuella behandlingsformen jämfört med Kiropraktiken och Naprapatin. Dessa två behandlingsformer har dessutom en del av sina rötter från Osteopatin.

1917 kom Osteopatin till Europa och England, ditförd av John Martin Littlejohn (1865-1947). Därefter spreds Osteopatin till övriga Europa och till Sverige på 1990- talet.
Osteopatin grundar sig i vetenskapligt tänkande i dess applicerande av de fyra osteopatiska grundprinciperna:

1: Kroppen är en enhet
2: Struktur och Funktion är Intimt Relaterade till Varandra
3: Kroppen Besitter Självreglerande och Självläkande Mekanismer
4: Rationell Behandling Baseras på Förståelsen och Tillämpandet av Dessa Grundläggande

Principer

Osteopatisk medicin har ett primärt mål att säkerställa god funktion mellan kroppens olika strukturella komponenter och på så sätt främja god hälsa. Besvär som uppstår i kroppens rörelseapparat diagnostiseras och behandlas enligt föregående principer.

Vid osteopatisk behandling använder man sina händer för att diagnosticera och behandla somatisk dysfunktion. Osteopaten jobbar då med observation, palpation, passiva- och aktiva tester samt andra specifika tester för att hitta den bakomliggande orsaken till problemet. Därefter väljs lämplig behandlingsteknik som adresseras mot valda strukturer och på så sätt skapas balans i kroppen så optimal hälsa kan uppnås.

bild

Stötvågsbehandling

bild

Stötvågsbehandling (Extracorporeal shockwave therapy- ESWT: Används framförallt mot långvariga kroniska smärttillstånd i rörelseapparaten.

De dysfunktioner som behandlas är tennis armbåge, hälseneinflammationer, plantar fasciit (hälsporre), kalkaxel, inklämningssyndrom i axelleden, golfarmbåge, hopparknä, löparknä, trochanterit/tendinos. Behandlingen grundar sig på att ett metallmunstycke appliceras mot det skadade området varvid stötvågor skjuts in och orsakar en mikroskada vilket då skapar en inflammatorisk process.

Då aktiveras kroppens egen naturliga läkningsprocess med ökad blod- och näringstillförsel varvid läkningen av skadan sätts igång.

Inlägg

bild

Balkefors Comfort är ett inlägg som gjuts individuellt och ger stöd i hålfoten. På så sätt korrigeras anatomiska avvikelser och förebygger/behandlar belastningsrelaterade problem i rörelseapparaten.

Inlägget är patenterat och är uppbyggt av ett EVA material runt en skiva av materialet Flexsonic.
Efter en värmningsprocess formas inlägget efter foten och hindrar eventuell överpronation.

Det unika med Metoden är att inlägget gjutes efter dina fötter i ett belastat läge.

Många andra inlägg är oftast klumpiga, har sämre passform och gjuts efter fötterna i ett obelastat läge.

Innan gjutning analyseras din gång och hållning med fokus på fotens belastning. Vidare använder vi även en spegellåda för att undersöka fotbelastningen och hur vi kan ändra den. Sen placerar vi foten i ett optimalt anatomiskt läge på den uppvärmda sulan som formas direkt efter din fot.
Efter det slipas och korrigeras sulan och den är färdig att användas.

Viktigt att tänka på:
Ta med dig några par skor med löstagbar innersula för att snabbt kunna rätta till komfort och passform för det nya inlägget. Vidare får vi även en ide om hur du belastar och sliter dina skor i det vardagliga livet.

Har man en felaktig/ dålig fotställning kan man ådra sig en följd olika skador/ problem och dessa kan åtgärdas till stor del med ortopediska inlägg.

Balkefors inlägg hjälper bra mot dessa tillstånd

Hälsporre
Plattfot
Högt fotvalv
Överpronation
Mortons Syndrom (nervinklämning i framfoten)
Hallux Valgus
Knäproblem
Höftproblem
Ryggproblem

Ett besök

bild

Som nypatient börjar behandlingen med en grundläggande anamnes, vid denna utfrågning ställs den självklara frågan: Vad kan jag hjälpa dig med? Utöver detta ställs frågor kring uppkomst, när, var, hur? Vilken typ av smärta och vilket smärtmönster. Problemets utveckling, vad förvärrar? Vad förbättrar?

I samband med anamnesen ställs kompletterande frågor i förhållande till de svar du som patient ger.

Att jobba osteopatiskt med människan och de dysfunktioner som drabbar henne kräver att man ser till att behandla hela personen och inte bara symtomen. Initialt utförs en generell osteopatisk examination(GOE) avseende biotyp, kroppshållning, kön och ålder. I samband med detta utförs funktionella rörelser, samt aktiva- och passiva tester för att börja rikta in sig mot den presenterade dysfunktionen. Därefter använder sig osteopaten av ortopediska-, neurologiska- och/ eller osteopatiska tester för att komma fram till en lokal vävnadsspecifik diagnos, vilken bör finnas med i ICD-10 kodsystemet. Vid detta läge behandlas dysfunktionen lokalt, segmentellt och globalt. Här väljer osteopaten lämplig teknik/ tekniker som han anser ge bäst resultat för patienten i förhållande till de svar och fynd som framkommit vid anamnes, undersökning och tester.

Osteopatiskt finns det en stor mängd med behandlingstekniker som osteopaten kan välja mellan för att få det allra bästa behandlingsresultatet
Mobilisering med Impuls, HVT (High Velocity Thrust)
Snabba, lätta och specifika rörelser som ska återställa en normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Tekniken används exempelvis vid behandling av nacke, bröst- och ländrygg. Rörligheten ökar och smärtan lindras.

Artikulering/Mobilisering
En mer rytmisk teknik utan snabba rörelser. Syftet är att stretcha leder och ligament för att göra dem smidiga. Cirkulationen ökar i muskler, bindväv och lymfsystemet runt leden. Detta har en inflammationshämmande och smärtreducerande effekt.

MET (Muscel Energy Technique)
Osteopaten placerar en eller flera leder i specifika positioner och patienten får hålla emot med ett konstant
tryck. Tekniken används för att förlänga och stärka muskler samt att öka ledens rörlighet.

Kraniell behandling
Kraniell osteopati eller IVM (Involontary Movement) är en subtil form av behandling för att lösa upp spänningar i kroppen inklusive huvudet. Den används bl.a vid behandling av bihålebesvär, trötthet, nackbesvär, sömnsvårigheter och stress. 

Visceral behandling
Motverkar obalanser och nedsatt rörlighet mellan organ. Genom att öka organens rörlighet kan man också påverka nerverna och rörligheten i ryggraden, som i sin tur minskar eventuell smärta. Tekniken används ofta för att motverka matsmältningsproblem, förstoppning, diarré, inkontinens, menssmärtor, infertilitet och huvudvärk.

BLT (Balanced Ligamentous Tension)
Genom att varsamt placera en smärtande led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskler att självmant slappna av. Därmed brukar smärtan avta och behandlingen återställer leden i dess optimala läge.

Body Adjustment
En undersökningsrutin och behandlingsform där man med rytmiskt roterande rörelser går igenom kroppens alla delar. Patientens hållning är ofta i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig för att lugna spända områden. Förbättrad cirkulation och återställande av rörlighet är centralt.

(Text hämtad från Osteopatförbundet)

Anmäl dig som ny kund här!

Hitta Lillemans Osteopati

Malmö Arena

Arenagatan 15, 215 32 Malmö

karta